פדיון מעשר שני

השאלה:

אל כבוד הרב אריאל שליט"א,שלום
לאחר בקשת הסליחה ברצוני לשאול-
א.אם יש לי פירות טבל ודאי מהגינה שלי וכן פירות אחרים מהשוק
שהם ספק טבל האם אני יכול
לחלל קדושת מעשר שני שלהם ביחד
באותו פידיון על פרוטה אחת או
מכיון שזה ודאי וזה ספק אני
צריך לעשות את הפדיון בנפרד
כל סוג על פרוטה אחרת
ב. כנ"ל בפדיון של ודאי נטע רבעי וספק נטע רבעי
בתודה ובברכה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

נראה לי שאתה יכול לחלל על פרוטה אחת בשני המקרים.

toraland whatsapp