פדיון מעשר שני

השאלה:

כבוד הרב שליט"א, שלום
א. הבנתי מתשובת כבוד הרב שאני יכול לפדות מעשר שני מדרגות שונות של חיוב כגון פירות וירקות על פרוטה אחת, והנה ראיתי בנוסח של מכון התורה והארץ שהם מייחדים פרוטה לכל דרגת חיוב בנפרד אני מבין שזאת חומרה ושאינני מחויב לנהוג כך. האומנם ברצוני לציין שאני מעדיף לנהוג על פי הדרכתו של כבוד הרב ובלי חומרות שאינן הכרחיות

ב. אני פודה את המעשר שני על פרוטה אחת הוא וחומשו והנה בנוסח של מכון התורה והארץ מופיע לחלל על פרוטה ורבע אני מעדיף לחלל על פרוטה אחת את הקרן ואת החומש בלי סיבוכים האם אני רשאי להמשיך ולנהוג כך

ג.בגליון אמונת עתיך מספר 10 יש דיני חילול מעשר שני של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א שם אומר הרב שדין פרוטה חמורה הוא חומרה בלבד דהיינו מעיקר הדין אפשר לפדות פירות וירקות גם כשאין במעשר שלהם ערך של פרוטה. הבנתי נכון?
אני מעדיף לסמוך על הדעות המקילות ולא להחמיר והינני מצפה לתשובתו

בתודה ובברכה

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. לכתחילה ראוי לנהוג שכל דרגת חיוב תחולל על פרוטה אחרת במטבע אחר ובדיעבד הכל נתפס במטבע אחד.

ב. חיוב הוספת חומש הוא כאשר הפודה את המע"ש פודה את שלו על מטבע שלו. כיון שבקרן המעשרות של מכון התורה והארץ מקנים את המטבעות לשותפים בקרן צריכים להוסיף חומש. סיבת החילול על פרוטה ורבע היא משום שאם הוסיף חומש ולא היה חייב בכך, אף החילול של הקרן לא חל, וע"כ לצאת ידי ספק, שהרי בעלי קרן המעשרות אינם יודעים אם המחללים חייבים בחומש או אינם חייבים מוסיפים חומש לקרן, וכיון שזהו חומש מלבר בפועל הינו רבע פרוטה.

ג. אפשר לפדות מע"ש אף אם אין בו שו"פ ובלבד שיחללנו על החלק מפרוטה שעדיין הוא חולין בתוך מטבע שחיללו עליה מקודם מע"ש בפרוטה, וזו דעתו של הגר"מ אליהו. לפי הנוהגים בדין פרוטה חמורה צריך שיהא בה לפחות פרוטה ברמת חיוב מקבילה למתחלל עתה בפחות משו"פ, או שחמורה ממנה.

toraland whatsapp