קביעות למעשר והכנסה לבית

השאלה: אשכול ענבים שקטפתי בבציר , אכלתי בדרך ונכנסתי אתו לבית (ספור אמיתי על בני) האם אני צריך לעשר את האשכול? תודה!

התשובה

הרב יואל פרידמן | י"ב אב תשע"ט 10:54

שלום, 

מה שנקטף בבציר ונאכל היה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. לאחר ההכנסה לבית מה שנותר נקבע למעשר ולכן צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות לפני האכילה.

יואל פרידמן

toraland whatsapp