הפרשת תרומות ומעשרות

השאלה:

כאשר פרות נאספים מהעץ במשך מספר ימים, אני נוהג להפריש בכל יום מהפרות שנאספו ולהניח במקום המיועד, את התרומות והמעשרות ורק אחת לכמה ימים לקחת סידור לאמר את הנוסח המופיע בו ולברך.
איני מפריד בין תרומות למעשרות אלא קובר את כולם.
כך שקיים פער של זמן מהפרשת הפירות ועד לברכה.
האם יש פגם בתהליך זה?
האם הפירות מהם הפרשתי טבל עד לברכה או עד להפרשה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'


ההפרשה עדיין איננה מתירה באכילה ויש צורך גם בנתינה וזה קורה כאשר אומרים את הנוסח. כך שבעצם הפירות כאילו לא הפרישו מהם והם עדיין טבל עד אמירת הנוסח.

אפשר בשעת דחק להפריש מראש, ויש צורך להגיד נוסח מיוחד ועוד תנאים (עיין משפט כהן סי' לו). אם אתה מעוניין בנוסח הפרשה מראש תכתוב לי ואשתדל להעביר לך.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

toraland whatsapp