מעשרות בתבלין

השאלה:

יש לי צמח, שעליו משמשים כתבלין. כיצד יש לעשרו. ז"א כל פעם
אני לורח עלה-שניים לצורך המרק. האם אני צריך לעשר את העלים.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

צריך לעשר את העלים המשמשים לתיבול בחלק של יותר מאחד ממאה
לתרומה גדולה ותרומת מעשר.

toraland whatsapp