מעשר ביד בנימין ובמקומות אחרים באזור

השאלה:

ב"ה שמעתי משמו של הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל שהעביר ביד בנימין שיעור ואמר לעשר כאן בלי ברכה, ובמקומות אחרים באזור אין צורך לעשר כלל, כי לא נכבשו ע"י עולי בבל? אשמח לקבל ביאור קצר (או ארוך...) לעניין ואת חוות דעתכם.

תודה רבה ותבורכו

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | אב תשע"ד

ב"ה

 

שלום וברכה,

הדיון הוא אודות חיוב ודאי להפרשת תרו"מ ממקומות שאין עליהם מסורת של ישוב יהודי מימי בית שני. למעשה מקובל לפסוק שיש תחום שבתוכו מפרישים עם ברכה והוא התחום של הריבוע שבין עכו בצפון לאשקלון בדרום, ומשם בקו אלכסוני לבאר-שבע ועד ים המלח במזרח. וחזרה לצפון עד בערך גבול לבנון (חוץ מהעיר בית שאן ודרום רמת הגולן שלגביה יש ויכוח ).

הרב יעקב יוסף זצ"ל רצה לחדש בעקבות דיון שהובא בדורות הקודמים שהיו שרצו לדון על כל מקום בנפרד אך בפועל התקבלה הדעה עפ"י פשט המשנה בגיטין פ"א מ"א ובעקבותיה הרמב"ם בהלכות תרומות ובהלכות ביכורים שהתחום הנ"ל הוא  חייב באופן ודאי בתרומות ומעשרות וממילא חייבים גם לברך.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב