ספר בדיני תרומות ומעשרות

השאלה:

אל כבוד הרב אריאל שליט"א,שלום
תודה על תשובותיו של כבוד הרב.
רציתי לשאול אם יש לכבוד הרב מאמר או ספר העוסקים בנושא של
תרומות ומעשרות להלכה ולמעשה בדורנו,וכגון השאלות ששאלתי את
כבוד הרב.
בתודה ובברכה

התשובה

הרב יעקב אריאל |

ישנו ספר של מכון התורה והארץ שחיברו בני הרב עזריאל העוסק
בתרו"מ במערכת הציבורית כמו"כ במכון התורה והארץ נמכרת חוברת
ובה קיצור הלכות מצוות התלויות בארץ לגר"מ אליהו. וכן בחוברות
אמנות עתיך יש חומר רב בנושא וגם בספרי המכון האחרים

 

toraland whatsapp