צנוברים

השאלה:

האם צנוברים, גרעינים הנמצאים באצטרבלי עץ האורן, צריכים
תרומות ומעשרות בהכנסתם לבית?

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

באופן עקרוני אם הם נאכלים חייבים בתרו"מ, אבל למיטב ידיעתי
כמעט כל האילנות הנ"ל הם אילנות הפקר או שלא ניטעו לפרי אלא
לנוי וע"כ פטורים מתרו"מ.

toraland whatsapp