הרב יעקב אריאל

השאלה:

Rabbi
I planted a vegtable garden that is just now producing
veg. I looked all over for the bracha on maasar and
.couldn't find it
Please send me the correct way to separate trumah and
.maasar, and what bracha to say
Thank you

התשובה

הרב יעקב אריאל |

בכל סידור ארץ ישראלי תמצא את הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

אך הברכה אינה העיקר. העיקר הוא ההפרשה עצמה וגם זאת נמצאת
בדרך כלל בסידור כזה

 

toraland whatsapp