שלום וברכה האם בתרומות ומעשרות בבאר שבע, יש לעשות זאת בברכה?

השאלה:

שלום וברכה האם בתרומות ומעשרות בבאר שבע, יש לעשות זאת בברכה?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ט סיון תש"פ 10:06

שלום

העיר באר שבע היא בתוך גבולות עולי בבל , והגדל בה חיב בברכה 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי