תרומות ומעשרות מלימונים מענפים שנוטים מחוץ לחצר

השאלה: קיבל רשות מחבירו לקטוף לימונים מחצר חבירו רק שלא יכנס לחצרו אלא מבחוץ (עומד מחוץ לחצר מושיט ידו וקוטף) ומביא הקוטף לביתו האם חייב בתרו"מ והאם יש הבדל בין אם קוטף שניים או יותר לבין אם קוטף רק אחד תודה רבה

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ח טבת תשפ"א 10:23

ב"ה


שלום וברכה וכל טוב 


גם הפירות שגדלים על הענפים שנוטים מהחצר אינם הפקר והם חייבים בתרומות ומעשרות. במקרה המדובר כיוון שמכניסים את הפירות לבית אין הבדל בין פרי אחד לשני פירות וחייבים להפריש תרומות ומעשרות לפני השימוש.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב