האם איסור עקירה קיים גם בשתילים צעירים

שאלה

בתי שתלה גרעין אבוקדו במים המגדל עלים יפים. היא רוצה לשתול אותו בעציץ עם אדמה שימשיך לגדול. האם בשתילה כזו אנו נכנסים לסוגיות של עץ פרי והבעייתיות בקציציתו או עקירתו? תודה וכל טוב,

תשובה

אכן משעת הנטיעה בקרקע מתחילים מנות חשבון שנות ערלה , וכן חל איסור עקירת עץ פרי (שהרי בעתיד יוציא פרות). לכן כדאי לחשוב היכן לנטוע אותו שאכן יוכל לעמוד שם שנים רבות.

רבני מכון התורה והארץ | י"א תמוז תשע"ז 9:06