השמדת עץ פיקוס ע"י רעל

שאלה

בס"ד.
שלום .
האם ניתן להשמיד עצי פיקוס שמפריעים ומרימים בלטות בגינה ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'
עץ פיקוס הוא עץ סרק (לא למאכל), ולכן אפשר לעקרו אם הוא מזיק.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה הארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |