כריתת עץ מאכל

שאלה

האם מותר לכרות עץ תאנה שצמח במקרה במטע דקלים סמוך מאוד לאחד הדקלים. האם ישנה עדיפות לעשות זאת ע"י גוי?

תשובה

כשיש עץ פרי אין לעוקרו אלא לצורך מסויים, כאן אינני רואה את הצורך ולכן קשה להתיר אפילו על ידי גוי.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |