עקירת עץ חושחש

שאלה

האם יש בעיה של "בל תשחית" בכריתת עץ חושחש שנמצא בגינה ופירותיו אינם אכילים בשום אופן. אם כן, כיצד בכל זאת ניתן להסירו, אם בכלל?

תשובה

שלום וברכה

א. איסור 'בל תשחית' נאמר בקציצת אילן המניב פירות הראויים למאכל אדם.

ב. במקרה המתואר, כיון שהפירות אינם אכילים כלל - דינו כדין אילן סרק וניתן לעקור אותו.

(ראה: שו"ת אמרי דוד, סי' קסד; הכתב והקבלה, פרשת שופטים פ"כ פס' כ).


רבני מכון התורה והארץ | י"ז אלול תשע"ח 15:03