עקירת עץ שפירותיו לא ראויים למאכל אדם

שאלה

שלום כבוד הרב.

יש לי בגינה עץ חושחש שפירותיו אינם אכילים כלל.

מהן האפשרויות לעקירת העץ. מכירה לגוי? רק עקירה ע''י גוי?

בברכה, ארי ספירשטיין

תשובה

שלום וברכה

א. איסור 'בל תשחית' נאמר בקציצת אילן המניב פירות הראויים למאכל אדם.

ב. במקרה המתואר, כיון שהפירות אינם אכילים כלל - דינו כדין אילן סרק וניתן לעקור אותו.

(ראה: שו"ת אמרי דוד, סי' קסד; הכתב והקבלה, פרשת שופטים פ"כ פס' כ).


בברכה,

נתנאל
הרב נתנאל אוירבך | כ"ו חשון תשע"ח 10:21