כריתת עצי מאכל

שאלה

מתי מותר לכרות עצי מאכל?

 

 

 

תשובה

מותר לכרות עצי מאכל כאשר הם אינם רווחיים או מפריעים לשימוש
אחר בקרקע. אולם כיון שיש בכך צד של סכנה עדיף לכרות ע"י
נכרי.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |