מעשר עני ושמיטה

שאלה

האם כל פירות הקיץ שייכים כבר למעשר עני, האם יש רשימה איפה שהוא לגבי הזמן שמבחין בין מעשר שני לעני, יש לי רשימה מהשמיטה שעברה לגבי קדושת שביעית האם רשימה כזו תופסת גם כאן?

במרפסת שלי יש סכך מענפי דקל שמכסה את רוב ככל המרפסת כמובן שהסכך לא אטום. האם זה נחשב גג לענין שמיטה שאוכל לטפל בעציצים, האם לטיפול בעציצים צריך גם גג וגם קרקע אטומה?

תשובה

א. כל הפירות שמניבים כעת הם חייבים במעשר עני. הזמן המבחין הוא טו בשבט תשס"ז, וכל שחנט לאחר מכן חייב במעשר עני. אין כעת עצים שיש להם פרי שחנט קודם טו בשבט תשס"ז.

ב. אם הסכך הוא כשר לסוכה הרי זה כבית גם לשביעית.

ג. צריך שיהא עציץ שהוא אטום מלמטה ומכוסה מלמעלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |