נוסח תרומות ומעשרות הנמצא בסידור

שאלה

שאלתי פעם לגבי <a href="http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=52928">הפרשת תרומות ומעשרות בבית הורי</a>, והרב כתב לגבי נוסח החזון אי"ש שנמצא אצל הרב בסידור. האם תוכל בבקשה להביא את הנוסח של הסידור שלך?

תשובה

לפי החזו"א, אפשר לכל אחד שלא יודע את הנוסח לומר שהוא מפריש כפי שכתוב אצלו בסידור. הכוונה לסידור של כל מי שמפריש, הסידור שאצלך. על כן פעם אחת תראה אצלך בסידור היכן כתוב סדר הפרשת תרומות ומעשרות ובשעת הדחק, כפי ששאלת שיש חשש פגיעה בהורים וההפרשה רק בספק, אפשר להשתמש בנוסח זה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |