תמונה הקובעת זמן השתילה

שאלה

יש לי שני עצי הדר לימון ותפוז זמן השתילה אינו ידוע במדויק. לפי תמונות עם תאריך: הלימון נשתל לפני יא’ בניסן התשס’ד, והתפוז נשתל לפני ו’ בניסן התשס’ג .

1. איך אני צריך לספור עבור כל עץ, (הלכה למעשה מתי אני יכול לאכול מהפירות)
2. האם יש דין של נטע רבעי על הפירות, ומתי, ומה צריך לעשות עם פירות אלו ?

תשובה

הלימון וכל הפירות שחנטו מטו בשבט תשסז הם נטע רבעי, ושנה לאחר מכן חייבים בתרו"מ. התפוז כל שחנט מטו בשבט תשסו היה נט"ר, ושנה לאחר מכן חייב בתרו"מ כרגיל.

בברכת התורה והארץ
כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |