גויבא תותית האם זו הרכבה האסורה? האם מותר לאכול את פרותיה?

שאלה

שלום. התברר לי שהגנן שהקים את הגינה שלי נטע לי עץ תותית (גויבה תותית) מספר שאלות לגבי העץ: א. האם יש עניין לנהוג איסור בפירות שלו היות ולא ידוע לי איך נעשתה הרכבה? עד כה לא אכלתי מהפירות כי רק עכשיו עברו שלוש שנים מאז הנטיעה (למרות שהוא הגיע כעץ בוגר נהגתי בו כערלה מספק) ב. האם יש עניין לעקור את העץ? ג. האם מותר לי לשתול בסביבות העץ צמחי תבלין שונים (נענע, לואיזה)

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב תמוז תשע"ז 9:28

1. גוייבה תותית הינה זן של גויבה שיש בו מעט טעם של תות , ואינה הרכבה של עץ תות וגוטייבא.

2. אף פרי שגדל על עץ מורכב באיסור מין בשאינו מינו מותר באכילה.

3. הואיל ואין ידוע שהעץ מורכב  באיסור אין סיבה לעוקרו.

4. מותר לשתול מיני ירקות ותבלינים סמוך לעץ, הואיל ואיסור כלאי זרעים הוא רק בין שני מיני זרעים חד שנתיים אך לא בין מיני זרעים או תבלין סמוך לאילן. כפי שנפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן רצהסעיף ג: "מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד. וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרעם כאחד, שאין לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד".