דלעת ואתרוג

שאלה

הרב השיב לי שאין בעיה להמשיך לגדל את הדלעת סמוך לאתרוג - אפשר רק לשאול מדוע ? מה הכללים בענין ? אין בכלל כלאיים בין ירק / דלעת לעץ פרי ?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אין כלאים בין אילן וירק, מלבד גפן וירק או תבואה. אבל אילן רגיל ודלעת אין בו כלאים. אמנם דעת התוס' שיש להרחיק ג' טפחים, והש"ך כתב שראוי לחוש לדעה זו, אבל השאלה הייתה כבר לאחר מעשה, כך שאפשר להמשיך ולגדל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו אייר תש"פ 16:17