דלעת ומילון שנבטו בסמיכות מה דינם?

שאלה

שלום רב נטעתי משמש בגינתי והוספתי קומפוסט שהכנתי בעצמי. מתוכו נבטו מאליהם מלון ודלורית בסמיכות רבה ושניהם נותנים פרות יפים כך שהייתי מעוניין להשאיר את שניהם. האם הם כילאיים או ששניהם דלועים ולכן אין איסור? תודה מראש

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב תמוז תשע"ז 9:51

אף במיני ירקות ודלועים  שנבטו מאיליהם, אם הם גדלים בסמיכות ללא הרחקה בראוייה, יש בהם איסור כלאים. ואסור לקיימם בצורה זו אלא יש לעקור אחד מהמינים , אך המין שנעקר מותר בשימוש ומותר לשתול אותו במקום אחר המרוחק מין המין השני). 

מיני דלועים ומילון הם מין "המינים המתפשטים" שההרחקה ביניהם צריכה להיות יותר מי מיני ירקות רגלים.  דהינו שבנוסף לההרחקה הרגילה שהיא בשיעור טפח וחצי  (שהוא כ15 ס"מ), יש להרחיק את שיעור התפשטותתם של מינים אילו ששיעורו הוא ארבע אמות ,שתי אמות לכל מין (שהוא כ 1.92 מטר).

ואם כן למעשה יש להרחיק את הדלעת מהמילון שיעור ארבע אמות בנוסף לשיעור ההרחקה דהיינו כ2.10 מטר.