האם מותר לזרוע באדנית סטנדרטית הנמצאת על גדר המרפסת, תערובת זרעי פטרוזיליה, סלרי, כוזברה, שמיר, שכולם בני משפחה בוטנית אחת.

שאלה

האם מותר לזרוע באדנית סטנדרטית הנמצאת על גדר המרפסת, תערובת זרעי פטרוזיליה, סלרי, כוזברה, שמיר, שכולם בני משפחה בוטנית אחת.

תשובה

שלום

 הגדרת המין לעניין איסורי כלאים היא לא ע"פ ההגדרה הבוטנית אלא ע"פ קריטריונים והגדרות שקבעו חז"ל שהם צורת העלה וצורת הפרי וטעם הפרי.

ראה רמב"ם הלכות כלאים פ"ג הלכה ו 

'כיצד הלפת עם הצנון אינן כלאים זה בזה מפני שפרייהן שוין והלפת עם הנפוס אינן כלאים זה בזה מפני שהעלין שלהן שוין אבל צנון עם הנפוס אע"פ שהעלין דומין זה לזה והפרי דומה לפרי הרי אלו כלאים הואיל וטעם פרי זה רחוק מטעם פרי זה ביותר וכן כל כיוצא באלו.'

לכן ע"פ הגדרות חז"ל מינים שהזכרת הם נחשבים מינים שונים ואין לשתול אותם אלא בהרחקה הראויה או באדניות שונות.


 בברכת  התורה והארץ

אברהם  סוחובולסקי 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט תשרי תשפ"א 23:23