הרחקה בין פסיפלורה וגפן

שאלה

שלום הרב. יש לנו בבית עץ/שיח פסיפלורה (אנו פוסקים כדעה שהוא "אדמה") ועץ גפן שמסככים ביחד באותה שככה . אם צריך לעקור אחד מהעצים ? ואם מותר להעתיק את העץ (הגפן /הפסיפלורה) למקום אחר?

תשובה

שלום 


יש להקפיד שיש מרחק ששה טפחים בין הפסיפלורה לגפן כמו כן אין להדלות את הפסיפלורה על מבנה ההדליה של הגפן. וכן יש להפריד בין הענפים של הפסיפלורה לבין אלו של הכרם ולהרחיק אלו מאלו באופן שלא יתערבבו. אמנם יש להקל וגם אם יש פירות כבר אין לאסור את הפירות כדין קידוש כלאי הכרם. וכ"כ הרב יהודה הלוי עמיחי במאמר אמונת עתיך 97 (תשע"ג) עמ' 44-47, והריהו מצ"ב.

אם המינים נטועים בסמיכות (פחות משיעור ששה טפחים  כ 50 ס"מ)יש לעקור אחד מהם ולהעתיקו למקום מרוחק.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | ד' אלול תש"פ 13:22