הרכבות על וולקה

שאלה

שלום כבוד הרב, אני מעוניין לשתול בגינתי מספר עצי הדר מורכבים ואני רוצה לוודא שאנחנו עומדים בגדרים המותרים בקשר להזמנת פרי עץ הדר מורכב מהמשתלה. הציעו לי במשתלה להרכיב מספר זנים במקביל על שני עצי הדר על פי החלוקה הבאה: עץ מספר 1 - מספר מיני תפוז (תפוז דם, שמוטי, פראנסוואי) המורכבים יחד על כנה מסוג וולקה מאריאנה. עץ מספר 2- בחירת 2-3 מינים מהרשימה הבאה: פומלה אדומה/לבנה, פומלית אדומה/לבנה, אשכולית אדומה/לבנה. ההרכבה יחד על כנה מסוג וולקה מאריאנה. ההרכבות הן מסוג הרכבת עין, כאשר ההרכבה תתבצע על ידי יהודי. אם נדרש, אפשר שהשתילה תתבצע על ידי גוי. האם מותר להזמין מהמשתלה את ההרכבה על פי המידע המפורט לעיל? במידה ולא, אילו דברים נדרש לשנות על מנת שהדבר יהיה אפשרי. תודה רבה, יהודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


1. תפוז דם ושמוטי אפשר על וולקה מריאנה. 

2. אין להרכיב פומלה או אשכולית על וולקה מריאנה, רק בשעת הדחק כשהמרכיב גוי והנוטע גוי. עדיף להרכיב פומלה/פומלית על גבי פורמן, קינקוג'י, יומה פנדרוסה. גם בזה רצוי שהמרכיב יהיה גוי. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט אדר תש"פ 21:41