טופח ריחני וירק

שאלה

האם יש כלאיים בין טופח ריחני לבין ירק? הטופח הריחני גדל לשם נוי בלבד, ולא לשם אכילה.

תשובה

בס"ד 

 

שלום וברכה

 

מכיוון שטופח ריחני הוא רק לנוי הוא מוגדר כסרק, ולכן כאשר יש אחד מאכל אדם ואחד סרק בכלאי זרעים מקילים כהוראת החזו"א (כלאים א, יב). 

 

בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו אדר תש"פ 16:00