כלאים העציץ

שאלה

כלאיים קנינו 5 סוגי עציצים- נענע, לואיזה, מלאסיה, בזיליקום וזעתר האם מותר לשים את כולם באותה אדנית? ואם שמנו, האם אפשר להפריד. האדנית מנוקבת תודה

תשובה

שלום

1. איסור כלאי זרעים כולל מיני זרעים וירקות חד שנתיים וכן מינים עשבוניים. אך מינים רב שנתיים ועציים נחשבים אילן שאין מגבלה לשתול אותם בלא הרחקה. 

ניתן לשתול מין ירק בסמוך למין אילן בלא הרחקה .

2. הנענה , מלאסיה  נחשבים ירק ויש לשתול אותם ההרחקה הרויה (טפח וחצי 12 ס"מ) , והואיל והנענע כל הזמן משתרשת מחדש יש לוודה שלא תתקרב למיני הירקות האחרים תוך כדי גידול ולהקפיד שכל הזמן יש מרחק הראוי בין הנענע למיני ירקות האחרים

הלואיזה,  בזיליקום  וזעתר  נחשבים אילן , ואין צורך להרחיק ביניהם.

כמו כן ניתן לשתול מין ירק בסמוך למין אילן בלא הרחקה 

3. אם שתלתם בלא הרחקה , יש לעקור אחד מן המין וניתן לשתול אותו במקום אחר (כלאי זרעים אינם אסורים בהנאה)

4. איסור כלאי זרעים הוא בין בעציץ נקוב ובין בשאינו נקוב (רמב"ם כלאים פ"א ה,ב, שו"ע יור"ד סי רצז סע' א)


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי


רבני מכון התורה והארץ | ב' אלול תשע"ט 10:38