הרכבה של עצי פרי

שאלה

לימון שמורכב על חושחש האם מותר לשתול אותו, היכן אני יכול למצוא פירוט של הרכבות מותרות, ואיזה משתלות של עצי פרי עובדות לפי ההלכה?

תשובה

מכיוון שזה הוא ספק מינו אפשר לשתול על ידי נכרי, לעניין רשימת כנות הנני מצרף מאמר שהתפרסם באמונת עתיך http://www.toraland.org.il/01112.htm ובו יש פרוט בשאלה ששאלת. אין לנו רשימה של משתלות שנוהגות כדין בדיני כלאים.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |