קיום עץ משמש שמורכב על עץ שקד

שאלה

קניתי ונטעתי בגינתנו עץ משמש שהסתבר ברבות הימים כעץ שקד שהרכיבו עליו ענף משמש. האם יש בכך איסור כלאיים? ואם כן, מה לעשות עם העץ? תודה וכל טוב

תשובה

שלום וברכה,

 

קיימים שני סוגי מקרים של הרכבות אסורות, אשר הדיון אם מותר לקיימן שונה מבחינה הלכתית:

א. המקרה של הרכבה רגילה שנעשתה באיסור, הוא מקרה בו מרכיבים שני מינים אחד על השני, כשהמין התחתון אינו נותן פירות כלל והוא משמש בתור כנה חזקה העמידה יותר למחלות קרקע או למזיקים שונים. ועליה יש רוכב ממין אחר שפירותיו טעימים ואכילים יותר. לגבי הרכבות אלו נפסק בשו"ע שאסור לקיים אותן, אך כתבו חלק מהאחרונים שאיסור קיום מתייחס רק למקרה שההרכבה עוד לא התאחתה, אך אם הרוכב והכנה התאחו ונעשו לגזע אחד, אין איסור קיום. לפיכך מסתמכים על דעות אלו להמשיך לטפל בעץ כזה, בצירוף דעת כמה מן הראשונים שאין כלל איסור כלאי-אילן, כאשר מנגד עומד איסור עקירת עץ פרי (עי' שו"ת באהלה של תורה ח"ד סי' לא).

ב. אולם ישנו מצב בו צומחים על אותו עץ שני רוכבים של מיני פירות בו זמנית, כיוון שהדבר נראה יפה, אך זה לא יפה מבחינת ההלכה. על מקרה כזה כתב מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל שעץ כזה לא ניתן לקיים אותו, וצריך לחתוך את אחד המינים ולהשאיר את השני (ארץ חמדה כלאים ח"ב, ועי' אמונת עתיך חוברת 18 עמ' 26).

 

בברכת התורה וארץ,

אהוד אחיטוב 

הרב אהוד אחיטוב | שבט תשע"ה