כלאי הכרם בפסיפלורה

שאלה

האם מותר לטעת פסיפלורה ליד כרם ענבים?

תשובה

פסיפלורה לפחות לחומרא היא ירק וע"כ צריכה הרחקה של ששה
טפחים מגפן בודדת או ארבע אמות מכרם, כמו"כ כיון שהיא מתפשטת
במהירות וצריכה תמיכה לענפיה צריך לכוונה שלא תעלה על הגפנים
אלא תופנה מהם לכיוון ההפוך.

הרב יעקב אריאל |