כלאי תפוז ולימון

שאלה

האם תפוז ולימון שנשתלו סמוכים נחשבים כלאים, פרותיהם מותרים באכילה?

תשובה

אין בכך איסור כלאים, ואין בעיה בפירות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |