מה שיעור הרחקה ביות תירס ומלפפון והאם מותר להדלותו על התירס?

שאלה

שלום הרב, ברצוני לגדל תירס ומלפפון, כך ששיח המלפפון יטפס על התירס. במידה ואני שותל את התירס והמלפפון במרחק אחד מהשני, האם ישנה בעיה שעלי המלפפון יתפשטו בין התירס? באיזה מרחק עלי לשתול? תודה! ידידיה

תשובה

שלום


לגבי שיעור ההרחקה בקטניות נחלקו הפוסקים: יש אומרים שדין הקטניות כירק[1] , ויש אומרים שדינן כתבואה[2] . ולמעשה, יש להרחיק בין מיני קטניות מרחק של 0.48 מ' בין בזרעים בודדים ממינים שונים ובין בשורות ובשדות. 

העיקרון הוא שבדרבנן אנו נוקטים לקולא. לכן אנו חוששים לדעת החזו"א ומחייבים את ההרחקה הנצרכת מדאורייתא, לאמור 0.48 מ'. מעבר לכך יש להקל.

ולדבי תירס באופן פרטני  נקט הרב יעקב אריאל שליט"א  בשו"ת באהלה של תורה ד, (סי' כו אות א; ועי' שם, סי' כח אות א,) שתירס שנזרע בשדות גדולים ולא מעט מעט – דינו כתבואה.

כמו כן איסור כלאי זרעים היא שלא יזרעו בסמיכות אך מותר שהעלים יגעו זה בזה .

לכן הלכה למעשה יש להרחיק בין התירס למלפפון שיעור הרחקה של ששה טפחים (48 ס"מ ). ומותר להדלות את המלפפון על התירס.[1] ארץ חמדה, עמ' פה; שם, עמ' קמד-קמט.

[2] חזו"א, סי' ו ס"ק ב; שם, סי' ח ס"ק ב; שם, דיני כלאיים אות ה; שו"ת באהלה של תורה ד, סי' כו אות א; ועי' שם, סי' כח אות א, שנקט שתירס שנזרע בשדות גדולים ולא מעט מעט – דינו כתבואה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ח תמוז תשע"ח 9:12