נבטו פלפלים בחלקת עגבניות

שאלה

זרעתי בחלקת אדמה קטנה זרעי עגבניות שרי. לאחר מספר ימים החלו לנבוט נבטים ושמתי לב שאלו נבטי פלפל. נזכרתי לפתע שלפני מספר חודשים זרעתי באותה חלקה קטנה זרעי פלפל אשר לא הגיעו לנביטה עקב בע״ח שחפרו באדמה. אך כעת עם ההשקייה לעגבניות נבטו הפלפלים. האם יש פה איסור כלאיים? מה עליי לעשות אם גם העגבניות יחלו לנבוט? האם ניתן לשמור על הגידולים או שעליי לזרוק הכל ולהתחיל מחדש? אשמח בנוסף למידע לגבי כיצד מותר לגדל מיני ירקות ותבלינים ע״מ לא להגיע לאיסור כלאיים. תודה.

תשובה

שלום

1. אם אין הרחקה של טפח וחצי (12 ס"מ) בין המינים אכן יש כאן איסור כלאי זרעים, ויש להסיר אחד מין המינים, ולכן נראה לי שיותר קל לעקור את הנבטים ולשתול אותם בחלקה אחרת או בהרחקה הראויה וזרעי העגבניות אי"ה ינבטו במקום הנקי מכלאים.

2. איסור כלאי זרעים הוא הזריעה ושתילה והמשך הגידול של שני המינים יחד כגון השקיה ועידור מסביבה. אך התוצרת אינה אסורה באכילה, ולכן שמזהה כלאי זרעים בחלקתו יכול לעקור אחד מהם ולשתול אותו במקום אחר.

3. איסור כלאי זרעים כולל גם זרעים קטניות וירקות ותבלינים הגדלים בערבויה (ויש אך דעות שמיני פרחים עם ירקות יש בדבר אסור כלאי זרעים) פירוט הלכות כלאים ואופן הגידול הראוי ניתן ללמוד מספר 'הלכות הארץ' - קיצור הלכות מצוות התלויות בארץ הנוהגות בבית ובגינה הפרטית   שבהוצאת המכון קישור לרכישת הלכות הארץ

רבני מכון התורה והארץ | י"ח תמוז תשע"ט 9:14