ערבוב בענפי בזיל ולימונית ולואיזה האם יש בעיה של כלאים

שאלה

שלום עליכם שתלנו שתילים של צמחי תבלין (בזיל ולימונית לואיזה ועוד). בזמן השתילה המרחק בין שתיל לשתיל היה 30 ס"מ. בינתיים השתילים צמחו והתעבו והצמיחו ענפים לרוחב מהגזע המרכזי, וכעת השיחים ממש נוגעים זה בזה אבל לא בקרקע אלא מעל פני הקרקע. האם יש בכך בעיה של כלאים? תודה

תשובה

שלום

הרחקות הנצרכות בכלאי זרעים הם מנקודת הזריעה או השתילה של שני המינים אך מותר שהענפים והעלים יתקרבו זה לזה כל עוד הרחיק בתחילה בשיעור. רק במינים המתפשטים כדלעת יש להימנע מערבוב בענפים ובעלים. וכן נפסק ברמב"ם הלכות כלאים פרק ג הל' יג

'הרחיק בין שני המינין הרחקה הראויה להן והיה מין זה נוטה על גבי מין זה בין שנטתה תבואה על התבואה או ירק על גבי ירק או ירק על התבואה או תבואה על הירק הכל מותר, שהרי הרחיק כשיעור, חוץ מדלעת יונית שהיא נמשכת הרבה, לפיכך אם נטתה יעקר מלפניה כמו שבארנו'.


ולמקרה דנן , המינים שהזכרת  (בזיליקום, לימונית , לואיזה ) אינם נכללים בכלאי זרעים אלא כאילנות הואיל שהם רב שנתיים וגזעם עצי ולא עשבוני (ראה טבלה בספר הלכות הארץ עמ' 194).  ואם כן הם שייכים לאיסור כלאי אילן שרק הרכבה אסורה אך מותר לשתול אותם בסמיכות זה לזה.   

רבני מכון התורה והארץ | י"ב תמוז תשע"ט 11:25