פאסיפלורה שהתפשטה והתערבה עם עלי הגפן

שאלה שלום וברכה בהמשך לשאלה על פסיפלורה וגפן (https://www.toraland.org.il/שאלות-ותשובות/המצוות-התלויות-בארץ/כלאיים/פסיפלורה-שעונית-וגפן/) רציתי לשאול מס' שאלות לחבר שלי יש בחצר פסיפלורה ולשכן שלו יש גפן. עם הזמן הגפן והפסיפלורה שלחו ענפים שהתלכדו יחד באמצע, וכעת יש ממש פסיפלורה ואשכולות סמוכים זה לזה. א) האם חייב בשריפה או לא? התשובה הנ"ל לא ברורה. ב) האם המרחק שצריך לשמור (6 טפחים) הוא רק מהנטיעה או גם מהעלים? מה הכלל בזה? ג) אם החבר שלי מחמיר לעניין ערלה וסומך על השיטות שפסיפלורה היא עץ. האם מכיוון שכלאי הכרם דאורייתא הוא צריך לחוש לשיטה שזה ירק? בהזדמנות זו תודה על חומרי הלימוד של מצוות התלויות בארץ והסרטונים, וספרכם הנפלא "מצוות הארץ". זכיתם להנגיש לציבור מקצועות שלמים בתורה שהיו חתומים. תזכו למצוות

תשובה

הרב יואל פרידמן | כ"ב תמוז תשע"ז 11:03

שלום, 

א.      ההרחקה הנצרכת בין ירקות או תבואה לבין כרם היא 0.50 מ' מן הגזע של הגפן או 2 מ' מכרם (5 גפנים), עי' הלכות הארץ עמ' 189 סעי' ט.

ב.      אם יש 5 גפנים  מודלות על חומה או גדר יש להרחיק 2 מ' הן מגזע הגפן והן מן החומה או הגדר עליהן מודלות הגפנים, שם סעי' י.

ג.       גם אם הגפן שייכת לאחד והירקות והתבואה למישהו אחר אסור לקרב את הגפן לתבואה והירקות, שם עמ' 184 סעי' טז.

ד.      לגבי איסור הנאה מן הגפן או מן ירקות במקרה של כלאי הכרם, ובמקרה של שתי בעלויות כנ"ל, רק זה שקרב ביצע את איסור כלאי הכרם נאסר מה ששייך לו (הירקות או הגפן) אך אין בכוחו לאסור את מה ששיך לחברו; שם עמ' 192 סעי' יב.

ה.     לגבי הפאסיפלורה, כיוון שהוא ספק ירק יש להחמיר ולא לקרב / לערבב עם גפן (גם למי שאוסר את הפסיפלורה משום ערלה).

ו.        לכן במקרה שהתערבו עלי הגפן ועלי הפאסיפלורה יש להרחיק את האחד מן השני ולהפנות אותם כל אחד לצד אחר.

ז.       בדיעבד אין לאסור את הפאסיפלורה או הגפן עי' במאמר הרב יהודה הלוי עמיחי, אמונת עתיך 97, עמ' 47-44, המצ"ב. 

בברכה, 

יואל פרידמן