ברכת האילנות

שאלה

שמעתי מאדם עם ידע רב בחקלאות, שלא ניתן למצוא היום עץ שאינו מורכב. כמו כן שמעתי שאין לברך על עץ שיודעים שהוא מורכב. האם בטלה, איפוא, ברכה יפה זו מן העולם? 

תשובה

1. לא כל העצים מורכבים, ובדרך כלל תאנה, רימון תמר ועוד אינם מורכבים. נכון הוא שרוב העצים מורכבים, אך בין העצים המורכבים רובם מורכבים מין במינו ולכן אין איסור בהרכבתם, למשל גפן, זית, חרוב, מנגו, אבוקדו ועוד.

דוגמא לעץ שהוא כמעט בוודאות מורכב באיסור – האגס שב- 90% מורכב על כנה של חבוש. ישנם כמה עצים שמשתמשים לפעמים בכנות אסורות כגון שזיף, אפרסק (כולל נקטרינה), משמש ועוד. פירות הדר מורכבים על כנות שהן מין במינו או על כנות שנחשבות כספק מינו.

2. יש מחלוקת בין הפוסקים אם לברך ברכת האילנות (וכן ברכת שהחיינו) על פירות ועצים שמורכבים באיסור, ולמעשה נראה שאין לברך משום ספק ברכות – להקל, ראה בספר כף החיים, או"ח סי' רכו ס"ק יא, וכן שם, סי' רכה ס"ק כו.

3. לכתחילה כמובן שעדיף לבחור עצים שלא נוהגים להרכיב אותם או שנוהגים להרכיבם על כנה שהיא מינו. עם זאת, נראה לי שאם אין יודעים שהעץ מורכב באיסור או לחילופין בעצי הדר שבמקרה הגרוע מורכבים על ספק מינו, נראה שאפשר לברך את ברכת האילנות.

עוד על ברכת האילנות, ראה בחוברת אמונת עתיך 16 עמ' 35.

 

הרב יואל פרידמן | ניסן-אייר תשס"ז