שיעורי הרחקות בזריעת מיני ירקות בגינה

שאלה

שלום רב, אני מעונין לשתול בגינה הקטנה שלי עגבניות, מלפפונים, גזר-בעיקר לילדים ואם יצליח אז גם למאכל. כיצד ניתן לשתול ולא לעבור על איסור כלאיים (האם תלולית מפרידה מספיקה)?

תשובה

שלום

להלן עיקרי דיני הרחקות בירקות בגינה 

1. כאשר זורעים או שותלים מיני ירקות מועטים בשורות שורות  יש להרחיק בין השורות או טפח וחצי (12 ס"מ).[1]

2. כמו כן ניתן להניח בין המינים 'תלם' דהינו לבנות תלולית קבוע (כגון מאבנים ) שעומקו כרוחבו ולא פחות מטפח דהינו אם עומקו או גובהו טפח אזי רוחבו צריך להיות ג"כ לפחות טפח .

2. אם זורעים או שותלים התפזורת יש להקפיד שבערוגה של ששה על שישה טפחים (48 ס"מ על 48 ס"מ) אף שיש הרחקה הראוני מ"מ לא יהיו יותר מחמישה מינים שונים.

3.  במיני הירק המתפשטים (מיני דלועין, דלעת, דלורית, מלפפון, קישוא, מלון, אבטיח) צריך להוסיף לשיעור ההרחקה של דין ירק גם את מידת ההתפשטות של מינים אלה (ד' אמות = 1.92 מ').[2]

4. חיוב הרחקה הגדולה במינים המתפשטים הוא רק שיש שני מינים מתפשטים שההרחקה בינהם היא גדולה אך מין מתפשט בסמוך למין ירק רגיל דינו כהרחקה בין שני מני ירקות דהינו טפח וחצי (12 ס"מ)


לכן למעשה כפי שציינת, בסוגי המינים שאתה רוצה לשתול אין שני מינים מתפשטים (יש רק מלפפון) ולכן ניתן לשתול שורות שורות בהרחקה של טפח וחצי (12 ס"מ)

כמו כן ניתן להניח תלויות לקבועה (אבן) ואז יש להקפיד שגובהו ועומקו יהיו שווים  טפח על טפח 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי 

[1] חזו"א, הל' כלאיים סי' ח ס"ק יט ד"ה ואם; שם, דיני כלאיים אות יא. ולדעת הגר"ש ישראלי,   בשורות ארוכות מששה טפחים לא מועיל רווח של טפח וחצי אלא יש להרחיק ששה טפחים אך ניתן לצמצם את ההרחקה ע"י 'היתר תלם'  כלומר  יש להניח ברווח תלם שעומקו כרוחבו (לפחות טפח על טפח) ואם עומקו שני טפחים רוחבו ג"כ צריך שיהיה שני טפחים, עי' ארץ חמדה, עמ' פט; הסברה היא שבתלם יש היכר רוחב  וגובה.

[2] הגר"ש ישראלי, ארץ חמדה, עמ' פט-צ, ולכך נטה הגר"י אריאל; אך החזו"א, דיני כלאיים אות א, מקל ומחייב רק את ההרחקה הבסיסית מלבד בדלעת יוונית.

 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח אב תשע"ט 12:08