תבלינים שהשתילים נשתלו במרווחים ראויים אך עקב צמיחתם גדלים אחד לתוך השני.האם צריך לדלל,לעקור או מותר להשאיר?

שאלה

יש לי בגינת תבלינים שהשתילים נשתלו במרווחים ראויים אך עקב צמיחתם גדלים אחד לתוך השני.האם צריך לדלל,לעקור או שלהשאיר ככה זה מותר?

תשובה

בס"ד

אם הערבוביה רק בעלים, אין הדבר נחשב כלאים הואיל שבנקודת הזריעה ישנה הרחקה הראויה, ומותר להשאיר כך. (רמב"ם הלכות כלאים פרק ג הלכה י"ד)

אך אם המרווחים הצטמצמו ע"י התפשטות שורשית , שהצמח השריש את עצמו והתקרב לחברו (כפי שקיים למשל בנענע), אזי יש לעקור את ההתפשטות ע"מ תשאר ההרחקה הראויה מנקודת הזריעה שבין שני המינים.

רבני מכון התורה והארץ | י"ז אדר ב תשע"ו 9:37