בשר שנתעלם מהעין

שאלה

שלום, סליחה על ההטרדה, איני בבית מספר ימים ואין אתי ספרים. האם איסור 'בשר הנתעלם מן העין' שייך גם בדגים? בברכה נאמנה, דוד מישלוב נ.ב. הטעות הגסה בניקוד השם של האפליקציה החדשה מביכה. 'למעשה' - האות מ' בפתח והאות עי בחטף פתח. אני מאד ממליץ לתקן.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


בשו"ע קיח א, מבואר שכל דבר שיש בו ספק איסור מהתורה יש להצריך ב' חותמות. בין הדברים שצריכים שני חותמות גם דגים. 

בגלל בעיה במחשבים לא עניתי קודם. סליחה


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והאר 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה סיון תשע"ו 10:11