מה הזיהוי של הירק 'לענה'

שאלה

מה ירק לענה האם זה שיבא או משהו אחר

תשובה


שלום

להלן הסבר מאת פרופ' פליקס בספרו חי וצומח בתורה עמ' 210:

"לענה צמח המסמל את הרע והמזיק זיהויים אחדים הוצעו ללענה פקועה שיכרון ועוד צמחים ארסיים באגרון שלו הציע רב סעדיה גאון זיהוי לענה לזקום המצרי צמח קוצני בעל שרף מריר בימינו נתקבל זיהוי לענה לצמח הארטימיסיה הקרוי בסורית גדדא וכך תירגם יונתן לענה גדא מצמח זה גדלים בארץ מינים אחדים במיוחד בחולות ובערבות בנגב נפוצה מאד לענת המדבר צמח בעל עלים גזורים שריחם חריף פירוש הכתוב פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה ראה בע' ראש"

רבני מכון התורה והארץ | י"ג אב תשע"ח 9:41