חובת הפרשת פיאה

שאלה

שלום
רציתי לשאול את כבוד הרב האם גם היום חייבים לתת פאה בתבואה ועצי פרי?

אם לא - מדוע לא?
אם כן - כיצד?
תודה וברכה

 

 

תשובה

הגמרא בחולין (קלד ע"ב) אומרת לגבי מתנות עניים: "לעני ולגר
תעזוב אותם - ולא לעורבים ולא לעטלפים". והיום אם הוא לא
ישמור שלא יבואו נכרים ועשירים ליטול את מתנות העניים, העניים לא
יזכו ליטלן וכיון שכן הוא פטור מהנחת מתנות עניים.

 

 

הרב יעקב אריאל |