שכחה ופאה

שאלה

 

איך אפשר לקיים כיום את מצוות שכחה ופאה. מה היא הכמות הנדרשת להשאיר לעניים? למי אמורים להביא את הכמות הזו? כי הרי עניים לא ממש באים כיום לאסוף אותה.. 

תשובה

 

כיון שאין עניים כיום הבאים לקחת את הפאה, הרי שאין אפשרות לקיים מצוה זו, מכיוון שבהנחת הפאה אנו משאירים אותה לעורבים ולא לעניים, ועל כן אין טעם בהשארת הפאה. פאה זו מצוה שהעניים צריכים לבוא ולקחת אין צורך להביא להם את הפאה. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | תמוז-מנחם אב תשס"ט