פאה בימינו

שאלה

שלום רב במשנה במסכת פאה כתוב 3 אבעיות ביום בשחר בחצות ובמנחה. אם אני רוצה כיום להפריש פאה, מתי זה הזמן הזה? בשחר - בנץ? במנחה - בשקיעה? תודה רבה, אשוריה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אין חיוב פאה אלא אם יש עניים שיבואו לקחת, ולכן צריך לפתוח להם רק בשעות שידוע שיבואו, אבל סתם כך אין חובה כיוון שהעניים לא באים והרי זה הפרשה לעורבים בלבד. ואין לחייב את בעל השדה להיות ג' פעמים ביום בשדה אולי יבואו עניים, שהרי הם לא באים כלל. על כן מי שרוצה להפריש פאה יכול להפריש רק אם יש עניים ויתאם עם העניים בשעות מסוימות ויודיע להם. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג אייר תש"פ 19:06