אם יש להמתין שלוש שנים או די בשלוש מחזורי גידול

שאלה

שתלנו בגינה עץ לימון מזן יוריקה(זן שנותן פירות 10 חודשים בשנה) האם צריך לחכות 3 שנים עד שתסיים העורלה או שמספקים 3 מחזורי פירות מכיוון שהעץ נותן פירות לא פעם בשנה אלא כמעט כל השנה

תשובה

שלום

יש להמתין שלוש שנים בין שהעץ נותן פירות ובין שאינו נותן עדין פירות, ובשנה הרביעית לנטיעה הפירות הם נטע רבעי ומותרים באכילה לאחר חילולם.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ"א אדר תש"פ 7:46