חישוב שנות ערלה

שאלה

שלום כבוד הרב . רכשנו עץ תפוז סיני , עץ מנגו , עץ לימון , עץ לימון ננסי. שתלנו אותם באדמה בערך שבוע לפני פסח בד' בניסן תשע"ח . ממש השנה. העצים הם כבני שנה וחצי שנתיים שהמנגו קצת יותר בוגר. יש להם צמרת יפה לכולם אך רק לימון ננסי מניב פירות. שניים הגיעו בשק שחור אטום כזה לא ידוע כמה זמן היו בשק. ושניים התפוז סיני והלימון ננסי הגיעו בדליים לא זכור לי אם היה חורים בדליים . ולא ידוע לי האם גדלו בדליים או באדמה. לשקים עשינו חורים ושתלנו באדמה בבית . ואלה שבאו עם הדלי הוצאנו מהדלי ושתלנו באדמה בבית. האם הן אלה שבאו בשקים והן אלו שבאו בדליים מחוייבים בדין ערלה? או שאולי אלה לה ואלה כן . אם כן מתי אפשר להנות מפירותיהם שכן כולם נשתלו באדמה בד' בניסן תשע"ח ? אולי חלק פטורים מערלה ? ממש לא מובן לי ואשמח להסבר .

תשובה

שלום

הואיל ואין פיקוח הלכתי לעניין חשבון שנות ערלה על השתילם.ואין אנו יודעים כיצד היו מונחים השתילים במשתלה, אין להסתמך עך השנים שהשתילים היו במשתלה.

ואם כן אנו מתחילים לחשב שנות ערלה משעה שנטעו בגינה דהינו ד ניסן תשע"ח.

ואם כן תשע"ח היא שנה ראשונה . תשע"ט היא שנה שניה, תש"פ היא שנה שלישית ,, וכל הפירות שיחנטו מט"ו בשבט תשפ"א יהיו מותרים באכילה (לאחר חילולם)

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו תשרי תשע"ט 0:16