חישוב שנות ערלה

שאלה

שלום וברכה, מה דינו של עץ גפן שנשתל לפני כשנתיים, והאם פירותיו מותרים מעת שתילה או מתחילת צמיחת פרי ראשון? בתודה ובברכה רבה

תשובה

שלום

חישוב שנות ערלה מתחיל משעת הנטיעה ולאחר שעברו חשבון שלוש שנים מהנטיעה (החישוב הוא לא מיום ליום  כימי הולדת אלא ע"פ חישוב הלכתי) הפירות שיחנטו מכאן ואיך אין בהם איסור ערלה . ולא משנה אם פירות אילו הם יבול ראשון של העץ , העיקר שחנטו לאחר חשבון שלוש שנות ערלה לנטיעת העץ.

לכן גפן שניטע לפני כשנתיים עדין פירותיו הם פרות ערלה האסורים באכילה ובהנאה 

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אב תשע"ט 12:41