חישוב שנות ערלה

שאלה

לכבוד רבני המכון שליט"א,

אם הבנתי נכון חתכתי מעץ בן 5 שנים ענף ונטעתי אותו באדמה אני צריך לספור את שנות הערלה ונטע רבעי מחדש.

1. אם במקום לנטוע אותו חיברתי אותו לעץ אחר בן 6 שנים הוא הופך להיות בן 6? והפרות מותרים מיד?

2. אם במקום לנטוע אותו חיברתי אותו לעץ אחר בן 3 שנים הוא הופך להיות בן 3? והפרות מותרים מיד?

3. אם העץ היה בן שנתיים וחיברתי אותו לעץ אחר בן 6 שנים הוא הופך להיות בן 6? והפרות מותרים מיד?

בתודה וברכת כל טוב,

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'

כל מה שכתבת נכון, אין צורך בסימן שאלה בסוף המשפטים. זהו דין ילדה שסיבכה בזקנה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |