חשוב שנות ערלה בנטיעת שתיל שנקנה במשתלה

שאלה

קניתי עץ מנגו ועץ לימון במשתלה. העצים היו בשק מבד יוטה שחור והשקים היום מונחים במשתלה על בד יוטה שחור (פלריג). לאחר שקניתי את העצים את הלימון הוצאתי כגוש מתוך השק והכנסתי לבור בגינה ואת המנגו הכנסתי עם השק לבור ולאחר מכן שלפתי את השק מהעץ. אשמח לדעת ממתי צריך לספור שנות עורלה. תודה ויום טוב

תשובה

שלום

אם היה פיקוח על השתילים וידוע בני כמה הם אתה יכול להמשיך את חשבון שנות ערלה של השתילים, משום שהיתה כאן רק העברה ממקום למקום (אם הגוש לא התפורר) ולא נטיעה חדשה. אך אם לא היחה פיקוח  הלכתי לחשבון שנות ערלה (יש חשש שהשתיל במשתלה היה מונח ע"ג משטח מנתק תקופה מסויימת ) יש למנות שנות ערלה מיום השתילה בגינה.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו תמוז תשע"ט 12:35