ניתי עץ ממשתלה ובעל המשתלה אמר לי שהוא בן 3 שנים ולאחר מכן ראיתי שהשק של העץ אינו מנוקב מה דין העץ לגבי עורלה?

שאלה

קניתי עץ ממשתלה ובעל המשתלה אמר לי שהוא בן 3 שנים .. ושהגעתי לבית הנחתי את העץ על אבנים משתלבות במשך יומים .וראיתי שהשק של העץ אינו מנוקב מה דין העץ לגבי עורלה? תודה

תשובה

שלום

על מנת להסתמך על שנות השתיל במשתלה לא די בהגדרה הבוטנית שהעץ בן שלוש שנים אלא הוא צריך להיות מונח על גבי קרקע שלוש שנים , דהיינו שהיה מונח בעציץ נקוב (הלכתית) ומונח על גבי קרקע ולא על משטחי בטון או ניילון וכדומה.

לכן כדי להסתמך על שנות הגידול  במשתלה לעניין איסור ערלה, יש לרכוש רק ממשתלה שיש לה פיקוח הלכתי לעניין חשוב שנות ערלה. 

ולכן הואיל ושתיל זה נקנה במקום שאין פיקוח אין אפשרות להסתמך על האמירה שהשתיל בן שלוש (במוכר דובר אמת שאכן השתיל בן שלוש בוטנית אך לא בן שלוש הלכתית לעניין איסור ערלה), ובנוסף השתיל נמצא בעציץ לא נקוב.

ולכן יש לספור שלוש שנות ערלה משעת השתילה בגינה 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח שבט תשע"ח 9:46