נצרים בתאנה

שאלה

בס"ד השלום והברכה ברשותי עץ תאנה לאחרונה בגיזום הענפים גילתי שיש ענפים יוצאים סביב העץגזמתי אותם להפתעתי הענפים ממשכים לגדול לציין שהענפים מחוברים חלקם באדמה,האם מותר לי לעקור ענפים אילו. כנראה זה ייחור שלא הייתי מודע לו. תודה על תשובתכם

תשובה

שלום וברכה !

מומלץ להסיר את הענפים הצומחים מתחת לפני הקרקע על מנת שלא להיכשל באיסור ערלה. הנצרים הצומחים מתחת לפני הקרקע חייבים במנין שנות ערלה מחדש והדבר עלול לגרום למכשול.

בהצלחה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ' אדר תש"פ 21:17